Obchodné oddelenie

 

 
Ing. Drahomír Grich
Vedúci Oddelenia SK
Tel: +421 51 74 64 103
E-mail: grich@elcom.eu
 
   
Zuzana Papcunová
Obchodný asistent oddelenia SK
Tel: +421 51 74 64 104
Mgr. Natália Čikošová
Obchodný asistent oddelenia SK
Tel: +421 51 74 64 106 
 
 
     

Oddelenie marketingu

   
Ing. Matej Furda
Vedúci Oddelenia marketingu
Tel: +421 51 74 64 239
E-mail: furda@elcom.eu
Juraj Behún
Grafik
Tel: +421 51 74 64 228
E-mail: behun@elcom.eu
Ing. Lenka Lešková
Marketingový pracovník
Tel: +421 51 74 64 115
E-mail: leskova@elcom.eu