Obchodné oddelenie

 

 
Ján Ružbarský
Vedúci Oddelenia SK
Tel: +421 51 74 64 252
E-mail: ruzbarsky@elcom.eu
 
   

Mgr. Peter Feckanič
Obchodný manažér SK
Tel: +421 51 74 64 121
E-mail: feckanic@elcom.eu

Ing. Eva Lacková
Obchodný asistent Oddelenia SK
Tel: +421 51 74 64 106 
Ivana Petrušková
Obchodný asistent Oddelenia SK
Tel: +421 51 74 64 104
     

Oddelenie marketingu

   
Mgr. František Pastirčák
Vedúci Oddelenia marketingu
Tel: +421 51 74 64 239
E-mail: pastircak@elcom.eu
Juraj Behún
Grafik
Tel: +421 51 74 64 228
E-mail: behun@elcom.eu
Jakub Mokoš
Marketingový pracovník
Tel: +421 51 74 64 115
E-mail: mokos@elcom.eu